Polityka prywatności sklepu Flagi24.pl

Flagowy Sklep Internetowy (Flagi24.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Flagi24.pl i użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie

https://flagi24.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Flagi24.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników sklepu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z sklepu Flagi24.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych lub danych firmy.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika/Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu MMG FLAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są objęte ochroną. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych i do ewentualnych ich poprawek. Jeżeli Klient jest zainteresowany usunięciem swoich danych z bazy sklepu, zobowiązany jest do przesłania specjalnego pisma emailem, faxem bądź listownie.

Umowa kupna sprzedaży:

Klient sklepu on-line ma prawo zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 10 dni, od daty jego zakupu. W przypadku całkowitej rezygnacji z zakupu, umowę między klientem a sprzedawcą uważa się za niezawartą. Jest to równoznaczne ze zwolnieniem kupującego od wszelkich zobowiązań.
Do zwracanego towaru należy dołączyć kopie dowodu zakupu (paragon, faktura) oraz dokładne dane nabywcy z adresem oraz numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze. Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe.

Umowa jest zawierana na odległość za pośrednictwem Internetu bądź na miejscu w sklepie pomiędzy Klientem a
MMG FLAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Umowa kupna ? sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Zasady składania zamówienia

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może rozpoznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik . Zaznaczamy , że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane służy do tego adres IP.

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Dane wykorzystujemy do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu generujemy przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwiu WWW, obsługi logowania.

Po co korzystamy z plików cookies?

  • dostosowujemy zawartość strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizujemy korzystanie ze strony internetowej
  • tworzymy statystyki, aby wiedzieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej ,
  • utrzymujemy sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • pliki cookies wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords , Google Analytics

Regulamin dotyczy nastepujacych serwisów internetowych

  • www.eflagi.pl
  • www.flagi24.pl
  • www.proporczyki.eu
  • www.flagipapieskie.com.pl
  • www.flagipolski.com
  • www.maszt.eu

Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

Przebywając na sklepie flagi24.pl akceptujesz jego politykę prywatności dostępną tutaj.